menu

Biuro wirtualne

Biuro wirtualne to miejsce, w którym możesz zarejestrować siedzibę swojej działalności gospodarczej lub spółki. My, jako biuro rachunkowe zapewniamy obsługę księgową podmiotów gospodarczych w Warszawie, ale jeśli dopiero planujesz założyć spółkę z o.o. lub działalność gospodarczą to musi ten podmiot gdzieś posiadać swoją siedzibę. Najlepiej jest wynająć biuro wirtualne w Warszawie. Biuro wirtualne, które polecamy to biurowirtualnewarszawa.pl
Jest to biuro wirtualne, które istnieje bardzo długo i działa w ścisłym centrum Warszawy. Oprócz pozyskania adresu siedziby, biuro wirtualne po prostu stanowi siedzibę firmy, gdyż ma do tego odpowiednie warunki techniczne. Biuro wirtualne zawiera bowiem sale spotkań, sekretariat oraz personel. Prowadząc działalność gospodarczą czy spółkę z o.o., szczególnie w pierwszej fazie działalności, ciężko jest pokryć koszty czynszu lokalu biurowego, koszty zakupu mebli biurowych czy urządzenia wielofunkcyjnego typu fax-skaner-drukarka, nie mówiąc w ogóle o kosztach personelu. Dlatego warto na początku a może i przez cały okres prowadzenia firmy korzystać z wirtualnego biura. Są to duże oszczędności finansowe oraz czasowe a oszczędności te lepiej inwestować niż cieszyć się własną sekretarką. Wirtualne biuro to wirtualny sekretariat jak i realne pomieszczenia. Personel wirtualnego biura ulokowanego w centrum Warszawy, dzielnica Śródmieście, zapewni nam ciągły odbiór przesyłek pocztowych, paczek i przesyłek kurierskich. Wirtualne biuro o odebranej poczcie powiadamia niezwłocznie, są też wykonywane skany do PDF. Powiadomienie o korespondencji może być wysyłane email lub także SMS. Wirtualne biuro to doskonałe ograniczenie kosztu związanego z posiadaniem siedziby firmy.